kweek

Eindelijk is het zover, in 2019 de eerste kweek met de blauwrug papegaaitjes.

4 jonge blauwrugjes.


Omdat 1 jong achter bleef is deze met de hand bijgevoed.


Met het achter gebleven jong gaat het de goede kant op.

Vlak voor het uitvliegen.


Na bijna een jaar is het verschil tussen de pop en man al duidelijk zichtbaar.

Het broedblok

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juli 2020, deze pop heeft er voor gekozen om te broeden in een natuurblok.

3 jonge blauwrug papegaaitjes.

Begin augustus. Het begint al ergens op te lijken.

26-08-'20. Twee van de drie jongen hebben het nest verlaten en zitten buiten.

28-08-'20. Het derde jong ( links ) is inmiddels ook uit het blok gekomen.